Saturday, November 04, 2017

Fajardo Siguardo ng Makakalaro sa FIBA World Cup Asian Qualifiers


Si Jun Mar Fajardo ay siguardo ng makakalaro sa parating na sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Inaasahan din na ang iba pang superstar ng PBA ay makakapaglaro din sa Tournament.

Nung huling FIBA Asia Cup ay hindi nakapaglaro si JunMar Fajardo dahil sa injury ngunit ngayon siya ay nasa magandang kondisyon at ready nang lumaban sa una nilang game against Japan on November 24th.

Source: W Gameplay